Yorum Yayınlama Politikası

14 Şubat 2021 tarihinde güncellendi

Bir içerik hakkında yorum yaparken lütfen belirlenmiş olan şu hususlara dikkat edin:

 • Yorum yapmakta olduğunuz içerik ile alakalı yorum yaptığınızdan emin olun. İçerik ile alakalı olmayan konulara değinmeyin.
 • Değerlendirmenizi yaparken metninizde Nedyo.com dahili veya harici internet sitelerine ait bağlantılar, e-posta adresleri, bir kişi ya da tüzel kişiye ait telefon numaraları veya uygulama bağlantılarına yer vermeyin.
 • Farklı internet sitelerine ait içerikleri veya telif hakkı bulunan metinleri yorum olarak yayınlamayın.
 • Ticari kazanç elde etme amacıyla herhangi bir tüzel kişinin veya tüzel kişiye ait ürünün reklamını yapmayın.
 • İçerik hakkında yanıltıcı, manipüle etmek üzerine kurgulanmış kötü amaçlı yorum yapmayın.
 • Kişi veya tüzel kişi örneklenerek hazırlanmış, yanıltıcı sahte kimlik içeren yorum yayınlamayın.
 • Birbirini takip eden ayrı veya aynı metnin tekrarı olan yorumlar yapmayın.
 • Yorum içerisinde müstehcen, hakaret veya tahrik kastı barındıran cümleler kurmayın.
 • Bir kişi ya da tüzel kişiyi hedef alan, marka değerini düşürmeye veya maddi ve manevi zarar vermeye yönelik metin yayınlamayın.
 • Diğer kullanıcıları taciz, tehdit veya rahatsız etmek suretiyle nefret uyandırıcı yorum yapmayın.

Yorumunuzun diğer kullanıcılar tarafından anlaşılabilmesi ve azami fayda sağlaması için şu hususlara dikkat edin:

 • Yorumunuzun anlaşılabilir olmasına azami gayret gösterin; anlam bütünlüğünü yitirmiş, devrik cümleler kurmayın.
 • Noktalama işaretlerini kullanarak yorumunuzun anlaşılabilirliğini güçlendirin.
 • Yazım denetimi ve imla kurallarını yorumunuzu yazarken dikkate alın.
 • Değerlendirmenizin, okuyacak kullanıcılar için mümkün olduğunca faydalı ve zengin bir içeriğe sahip olmasını sağlayın.
 • İçerik hakkında sahte ve yanıltıcı bilgilere yer vermeyin.
 • Tarafsız ve bilgilendirici bir şekilde içerik hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerinize yer verin.
Teşekkürler!
Yukarı git